Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Máy trợ giảng shuke

Máy trợ giảng Shuke SK290
1,500,000  VNĐ
Máy trợ giảng CEER - AK290
1,450,000  VNĐ
Máy trợ giảng mb shuke 2206
700,000  VNĐ
Máy trợ giảng CEER AK121
1,150,000  VNĐ
Máy trợ giảng CEER AK1301
1,250,000  VNĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét