Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Máy trở giảng Takstar

Thiết bi trợ giảng > máy trở giảng Takstar


Máy trợ giảng TA 50
4,550,000  VNĐ
Máy trợ giảng Takstar DA251
1,350,000  VNĐ
Máy trợ giảng Takstar DA1210C
850,000  VNĐ
Máy trợ giảng Takstar E8M
1,350,000  VNĐ
Máy trợ giảng takstar DA-1138
750,000  VNĐ
Máy trợ giảng TA 40
2,887,000  VNĐ
Máy trợ giảng JVS P-98S
950,000  VNĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét