Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Máy trợ giảng V-plus

Máy trợ giảng V_plus V20
26,500,000  VNĐ
Máy trợ giảng V-Plus V30
8,150,000  VNĐ
Thiết bi âm thanh lưu đông V- Plus - V 80
20,559,000  VNĐ
Thiết bị âm thanh V-PLUS - V 611
9,009,000  VNĐ
Máy trợ giảng V-plus V10
1,450,000  VNĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét